Podmínky použití

 

Smluvní podmínky používání stránek MUJPLAN.CZ

Vstupem na tuto stránku souhlasíte se všemi zde uvedenými podmínkami a ustanoveními. Při porušení těchto podmínek může být provozovatelem zakázán přístup narušiteli, odebrány výhody ( např. Zrušena registrace apod. ) nebo dokonce podniknuty právní kroky.


 • Přístup na stránky MUJPLAN.CZ je zdarma

 • Materiál na stránkách MUJPLAN.CZ je určen pouze pro nekomerční osobní účely. Každý uživatel těchto stránek se zavazuje dodržovat a respektovat všechna zde obsažená autorská práva, obchodní značky a další vlastnická práva.

 • Obsah stránek lze prohlížet i tisknout za předpokladu, že obsažené dokumenty budou sloužit pouze k informaci a nekomerčním osobním účelům a budou dodrženy smluvní vztahy. Nic není dovoleno svévolně zaměňovat,prodávat nebo dále předávat bez písemného souhlasu majitele autorských práv k dané části.

 • Část stránek je dostupná pouze uživatelům, kteří splnili podmínky k jeho zpřístupnění, a její obsah je určen výhradně těmto uživatelům. Šíření obsahu mezi uživatele, kteří podmínky k zpřístupnění obsahu nesplnili ( je jim obsah uzamčen apod. ), je bráno jako vážné porušení smluvních podmínek.

 • Jakékoliv neoprávněné použití zde získaného materiálu může být sankcionováno v souladu s platnými předpisy ČR nebo mezinárodním právem. Toto se týká především škod souvisejících se zneužitím obchodní značky, autorských práv, reklamních práv nebo soukromí.

 • Provozovatel neručí a nenese odpovědnost za chyby v obsahu, za přesnost a úplnost informací. Provozovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé během přístupu na tyto stránky, jejím používáním nebo použitím návodu, rady, doporučení nebo jiných forem informací.

 • Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez oznámení provádět změny ve kterékoliv části stránek, uveřejněných informacích i dostupnosti obsahu.

 • Vložením obsahu ( formou textu či fotografie, nákresu apod. ) dává uživatel právo provozovateli MUJPLAN.CZ k editování, kopírování, pořizování výtahů, distribuci a zveřejňování obsahu v libovolné formě i médiu. Vkladatel obsahu ručí a zodpovídá za veškerou svou činnost na stránkách.

 • Za porušení pravidel, která mohou mít za následek odebrání výhod a ukončení přístupu na stránky, se považuje:
  • zveřejnění nelegálního, urážlivého nebo obscénního obsahu
  • zveřejňování reklamních, propagačních nebo komerčních materiálů bez písemného souhlasu provozovatele.
  • obtěžování, ohrožování nebo rušení ostatních uživatelů jakýmkoliv nežádoucím způsobem
  • usnadnění distribuce materiálu, který je urážlivý, výhrůžný, hanlivý, rasistický či útočný vůči jakémukoliv etniku či skupině, vulgární nebo jiným způsobem nežádoucí.
  • používání vulgárních výrazů
  • vydávání se za jiného uživatele nebo jinou osobu
  • pokus o získání hesla jiného uživatele
  • poškození nebo pokus o poškození stránek
  • šíření obsahu nebo části stránek bez písemného souhlasu provozovatele.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv odstranit jakýkoliv obsah , který porušuje pravidla přístupu na MUJPLAN.CZ . Provozovatel nepřebírá odpovědnost za žádný nevhodný materiál, s nímž se můžete setkat při používání stránek.
 • Žádné informace vložené uživatelem nebo zaslané provozovateli jakýmkoliv způsobem nejsou považovány za důvěrné. Provozovatel může bez jakékoliv náhrady použít a publikovat veškeré myšlenky, nápady, know-how nebo techniky.
 • Zrušení registrace a vymazání údajů z databáze je možné na základě písemné žádosti
 • Zrušením registrace nezanikají žádné příspěvky vložené během trvání registrace
 • Provozovatel stránek MUJPLAN.CZ si vyhrazuje právo tyto podmínky měnit
Copyright © 2005 - 2021 MůjPlán.cz
Grafika, webdesign: Bleha.eu